12476358_1152460911461411_1537164737_nConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă extraordinară vineri, 18 martie 2016, începând cu ora 10.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Pe site-ul instituţiei a fost publicat programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor de hotărâre ce se vor dezbate în şedinţa extraordinară. Toate vor avea loc vineri, la Centrul de Afaceri, înainte de şedinţă. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Programul de investiţii pe anul 2016 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 59/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Municipal « Bacovia » Bacău

Iniţiator-DL. ABABEI RADU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.

Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

Media
No rating yet

Comments are closed.