Consiliul Local  Bacau

După ce pe data de 5 februarie 2015 reprezentanții RYMD au depus la registratura Primăriei Bacău o solicitare privind înscrierea la cuvânt la prima ședință ordinară sau extraordinară a Consiliului Local (în acel moment nu era cunoscută data oficială a ședințelor), joi, 26 februarie, a venit și răspunsul oficial al instituției.

Luarea de cuvânt a fost solicitată pentru a exprima punctul de vedere al RYMD atât cu privire la lipsa de transparență a Primăriei Bacău în realizarea și adoptarea bugetului anului 2015, cât și a lipsei transparenței în general, în ceea ce privește furnizarea de informații cetățenilor băcăuani, concluzie la care am ajuns în urma activității desfășurate până în prezent la nivel local.

Cum la prima ședință extraordinară din 18 februarie nu am fost lăsați să ne exprimăm punctul de vedere pe motiv că acest tip de ședințe nu permite cetățenilor luarea cuvântului (explicație obținută abia la începutul ședinței), am primit asigurări de la viceprimarul Radu Ababei și secretarul municipiului, Ovidiu Popovici, că intervenția ne va fi permisă la următoarea ședință ordinară. Iată însă care a fost răspunsul semnat de viceprimarul Vasile Tescaru, transmis cu doar o zi înainte de data ședinței ordinare pe luna februarie:

  • „în conformitate cu prevederile art.52 din Legea nr.215/2001 la lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de primar.
  • în conformitate cu prevederile 8 şi 9 din Legea nr.52/2003 “Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face  în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică. Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.”
  • având în vedere faptul că aspectele pe care dumneavoastră doriţi să le prezentaţi nu fac obiectul proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi, dumneavoastră aveţi deplină libertate de a asista la lucrările acesteia, întrucât şedinţa Consiliului local este publică, dar fără a lua cuvântul.
  • participare sedinta ordinara

Răspunsul oficial poate fi descărcat de aici.

Reamintim că solicitarea noastră a fost respinsă inițial, la ședința extraordinară din 18 februarie, chiar dacă subiectul avea directă legătură cu un punct de pe ordinea de zi (adoptarea bugetului), lucru care contravine întocmai justificării menționate mai sus. Desigur că, la următoarea ședință, subiectul nu mai era de actualitate (bugetul fiind deja aprobat fără o dezbatere publică, lucru despre care am scris aici), însă am considerat importantă aducerea la cunoștința consilierilor și cetățenilor a faptului că procedura de adoptare a bugetului și transparența, în general, a primăriei și CL Bacău, lasă mult de dorit.

Consiliul Local BacauCum se întâmplă la alte consilii din țară, acolo unde cetățenii sunt respectați

Cum legislația în vigoare și Regulamentul de Organizare și Funcționare a CL Bacău nu cuprind precizări clare referitoare la procedura de înscriere la luarea cuvântului de către cetățeni în timpul ședințelor, rămâne la latitudinea fiecărei administrații a-și stabili atitudinea arătată celor care i-au ales. În cazul altor consilii din țară, de exemplu la Cluj-Napoca, există o cutumă potrivit căreia cetățenii pot solicita intervenția la orice punct de pe ordinea de zi prin ridicarea mâinii, intervenția fiind aprobată prin votul consilierilor. În plus, aceștia pot susține intervenții la secțiunea Diverse despre orice subiect care nu se află pe ordinea de zi, după aprobarea consilierilor. Solicitările de intervenție ale cătețenilor sunt aprobate în proporție de 99%. În Bacău, așa cum arătam mai devreme, reprezentanții noștri politici evită întodeauna interacțiunea cu cetățenii respingându-i din procesul decizional și din dezbaterile publice. Chiar și la București, înainte de fiecare ședință, cetățenii au la dispoziție 30 de minute în care se pot înscrie la cuvânt și aduce la cunoștința aleșilor probleme/subiecte pe care le consideră importante. Cum de multe ori consilierii băcăuani par lipsiți de inspirație și inițiative (vezi raportul de activitate al aleșilor băcăuani cu numărul de intervenții și propuneri în plen), implementarea acestui sistem și la nivelul CL Bacău ar putea aduce mai multă vitalitate și idei noi, de care orașul duce cu desăvâșire lipsă.

Demersul de prezentare a situației transparenței activității a fost realizat, cu mai mult succes, și la Consiliul Județean Bacău. RYMD a prezentat, în ședința ordinară din luna februarie, o listă de recomandări pentru transparentizarea activității instituției, printre acestea regăsindu-se și solicitarea intrucerii în Regulamentul intern a posibilității cetățenilor de a lua cuvântul înainte de fiecare ședință.  Puteți vedea toate cererile noastre, la care încă așteptăm un răspuns oficial, la această pagină.

Media
No rating yet

1 Response Comment