Consiliul Judeţean Bacău, anunţă publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea preţului mediu pentru masa verde de păşune în judeţul Bacău pentru anul 2015.

Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00, până la data de 31.01.2015, la Registratura Consiliului Judeţean Bacău cu sediul în str. Calea Mărăşeşti, nr.2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com, în atenţia doamnei Mariana Popa-Sofronea.

Documentaţia cu privire la această dezbatere poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Bacău sau direct pe site-ul Consiluilui Judeţean Bacău, accesând următorul link.

Media
No rating yet

Comments are closed.