În data de 23 ianuarie a fost postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, convocarea şedinţei ordinare, în conformitate cu art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta va avea loc în data de 29 ianuarie 2015, la ora 10.00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 15.12.2014;
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri în consiliile de administraţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2 Comăneşti;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Bacău”;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Bacău pentru anul şcolar 2015-2016;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a localităţilor judeţului Bacău la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor prin înfiinţarea de noi servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevenţelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările şi completările ulterioare, valabile în anul 2015;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al judeţului Bacău;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2015, în judeţul Bacău;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale O.M.F.P. nr. 2875/2011, pentru anul 2015;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014 din excedentul anilor precedenţi;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi a sustenabilităţii proiectului „Centrul de resurse pentru Tineri în situaţii de risc” depus la apelul „SINERGII PENTRU VIITOR – TINERI ÎN SITUAŢII DE RISC” în cadrul programului RO10 „Copii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului având număr cadastral şi carte funciară nr. 64411, cu suprafaţa de 1070 mp teren, în vederea definitivării procedurilor legale de concesionare;

Iniţiator: dl. Ionel Floroiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Informare privind propunerile de vânzare formulate de domnul Bighescu Gheorghe, domnul Cichi Adrian şi domnul Niţescu Barbă Neagră Vasile – proprietari ai unor suprafeţe de teren restituite în baza Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău;

Prezintă: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 198/2013, a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 49/2014 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 202/2013;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 195/13.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău nr. 34/04.03.2011 şi nr. 158/31.10.2012;

Iniţiator: dl. Ionel Floroiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 118 din 20.07.2009 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Bacău;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 187/17.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2015;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea, preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Diverse.

Potrivit Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, ședințele consiliului local și județean sunt publice, astfel că orice cetățean interesat poate asista la discuții.

Media
No rating yet

Comments are closed.