În data de 18 februarie a fost postată pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, convocarea şedinţei ordinare, în conformitate cu art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta va avea loc în data de 23 februarie 2015, la ora 10.00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.01.2015;
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitru Răspopa Mincu Adrian;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Ţaga Aurelia;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Lucaş Mariana;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe

anul 2015;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuş;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de

administraţie la S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuş;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului de administraţie al R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău;

Iniţiator: dl Ionel Floroiu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanţării proiectului „Fotbalul este pentru toţi”;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aderarea Judeţului Bacău prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Judeţean Bacău la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România-Filiala Bacău, în calitate de membru susţinător;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2015 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB”;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale pentru evaluarea terenurilor din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău ce formează obiectul ofertelor de vânzare;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 38/24.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 187/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea Licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.44/24.02.2014;

Iniţiator: dl. Claudiu Constantin Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu – Şerbeşti, km. 11+500 – 14+100”;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele – Praja – Motoşeni, km.25+400 – 33+568”;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.55 din 15.03.2013 privind implementarea Proiectului “Ghiozdanul Şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău;

Iniţiator: dl. Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Raport asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău în anul 2014;

Prezintă: dna. Luminiţa Maricica Cosa – preşedinte A.T.O.P. Bacău

 1. Plan strategic cuprinzând principalele obiective şi acţiuni ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2015;

Prezintă: dna. Luminiţa Maricica Cosa – preşedinte A.T.O.P. Bacău

 1. Diverse

Potrivit Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, ședințele consiliului județean sunt publice, astfel că orice cetățean interesat poate asista la discuții.

Media
No rating yet

Comments are closed.