Olteanu Petre CezarSunt consilier judeţean începând cu şedinţa din 28 ianuarie 2013 si reprezint Partidul National Liberal fiind ales pe listele Uniunii Social-Liberale în urma alegerilor locale din 10.06.2012, pentru mandatul 2012-2016.

În cadrul Consiliului Judeţean Bacău sunt membru al comisiei de Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului şi reprezentant în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău.

Raportul de activitate este structurat pe trei secţiuni:

A. Activitatea in plenul consiliului judeţean

În anul 2015, am participat la toate şedinţele de plen ale Consiliului Judeţean Bacău.

Pentru a vota documentat şi în interesul cetăţenilor am studiat cu atentie conţinutul proiectelor de hotărare, prevederile legislative referitoare la problemele abordate şi am consultat specialişti recunoscuţi în domeniile aplicabile subiectelor propuse prin proiecte.

Activitatea în plenul consiliului judeţean poate fi structurată în: iniţiative, declaraţii politice, amendamente şi observaţii.

I. Initiative

– Elaborarea STRATEGIEI ENERGETICE A JUDEŢULUI BACĂU – un document de importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială şi pentru îmbunatăţirea calităţii vieţii populaţiei, pentru asigurarea alimentării cu energie în volum suficient cu accesul larg al tuturor categoriilor de beneficiari la serviciile energetice, în special la cele ecologice provenite din surse regenerabile, premize de bază ale dezvoltării durabile.

Propunere făcută in şedinţa din 30.03.2015

-Elaborarea MAŞTER PLANULUI PENTRU DRUMURI JUDEŢENE SI COMUNALE- document de inventariere si ierarhizare a drumurilor din judeţ si prin care se obţin:

– Imbunatatirea activitatii de administrare a drumurilor locale;

– Ameliorarea stării tehnice a reţelei de drumuri judeţene si comunale;

– Prioritizareea investiţiilor in infrastructura rutiera locala si utilizarea eficienta a resurselor financiare;

Propunere făcută in şedinţa din 23.11.2015

-Dechiderea REPREZENTANTEI PENTRU REGIUNEA MOLDOVEI LA BREUXELLES.

Prin acest proiect am propus ca la iniţiativa autoritatilor judeţului Bacau , împreuna cu administraţiile judeţene din Moldova noastra, sa fie deschisa o reprezentanta regionala la Bruxelles pentru maximizarea oportunităţilor de atragere de fonduri şi dezvoltare locală oferite de apartenenţa la Uniunea Europeană pentru autorităţile locale, cetăţenii şi firmele din regiunea reprezentată prin:

– afilierea la alte structuri europene similare în vederea sprijinului reciproc;

– accesarea de finanţări nerambursabile în folosul membrilor structurii, direct de la instituţiile europene ;

– atragerea de investiţii private în zonele reprezentate ;

– dezvoltarea de parteneriate la nivel european în beneficiul membrilor;

– asigurarea de know-how, asistenţă tehnică şi consultanţă pentru membrii structurii în vederea atragerii de finanţări nerambursabile, derulării de proiecte şi dezvoltării ;

– reprezentarea intereselor locale şi a oportunităţilor de dezvoltare şi afaceri la nivelul instituţiilor europene ;

Propunerea a fost făcută in şedinţa din 30.03.2015

– ÎNFIINŢAREA UNUI PARC INDUSTRIAL IN ONEŞTI- investiţia se propune a se face printr-un parteneriat intre Judeţul BACAU si Municipiul ONEŞTI in scopul atragerii investitorilor pentru valorificarea forţei de munca calificata din zona

Propunere făcută in şedinţa din 23.02.2015

II. Declaraţii politice

1. APEL PENTRU SALVAREA ONESTIULUI.

2. O REPARAŢIE ISTORICA- 10 MAI SARBATOARE NAŢIONALA.

3. PNL la aniversare. 140 de ani de liberalism romanesc.

4. PRIN MAŞTER PLANUL PENTRU TRANSPORT GUVERNUL PONTA A AMANAT RELANSAREA ECONOMICA A BACĂULUI.

5. Lansarea Ghidului specific pentru sprijinirea eficienţei energetice oportunitate pentru administraţia bacauana.

6. “CEREM MODERNIZAREA DRUMULUI DN11 (E574)BRASOV-ONESTI-BACAU”

III. Amendamente si observaţii

1. Solicitarea afisarii de către întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului judeţean – R.A. Aeroport George Enescu si PARC INDUSTRIAL HIT SRL – a componentei organelor de conducere si a CV-urilor membrilor Consiliului de Administraţie si a directorilor-solicitarea deriva din prevederile OUG 109 privind guvernanta corporatista cuprinse in Capitolul V.Transparenta.Obligaţii de raportare.

2. Solicitarea întocmirii si prezentării unui raport privind situaţia auditarii energetice a clădirilor aflate in propietatea sau administrarea consiliului judeţean si a planului de masuri pentru creşterea parformantei energetic a acestora.

3. Declaraţie privind conflictul de interese al consilierilor liberali in adoptarea hotărârii de neexercitare a dreptului de preemptiune de către Judeţul Bacau pentru cumpărarea imobilului “Casa Cancicov”

B. Activitatea in cadrul comisiei de specialitate

In decursul anului 2015 am participat la 26 de şedinţe ale Comisiei nr. 2 -Urbanism,amenajarea teritoriului,lucrări publice si protecţia mediului in cadrul careia au fost analizate proiectele de hotarare repartizate de aparatul executiv.

Respectând prevederile legislative in vigoare , pe baza propriilor competente si prin consultarea specialiştilor am formulat propuneri de modificare a proiectelor de hotarari in vederea îmbunătăţirii lor.

Am participat activ la avizarea tuturor proiectelor de hotarare avand ca obiectiv permanent corectarea acestora la nivelul comisiei de specialitate pentru a imbunatati calitatea actelor adoptate de plenul consiliului.

C. Alte activitati

– In calitate de membru al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Bacau am fost prezent la toate şedinţele ordinare si extraordinare si am participat la analiza,avizarea si aprobarea documentelor prezentate ;

– Am participat la şedinţa Consiliului municipal Oneşti din luna decembrie cu prilejul dezbaterii problemelor legate de implementarea proiectului “Sistem integrat de management ai deşeurilor in Judeţul Bacau”

– Am lansat printr-o conferinţa de presa Campania de lobby “CEREM MODERNIZAREA DRUMULUI DN11(E574)BRASOV-ONESTI-BACAU” întâlnire cu consilierii locali liberali din localităţile traversate sau limitrofe cu drumul naţional DN 11 in vederea pregătirii campaniei de lobby “CEREM MODERNIZAREA DRUMULUI NATIONAL DN 11, BRASOV-ONESTI-BACAU”. Acţiunea s-a desfasurat la Oneşti, in data 24 septembrie si au participat 30 de consilieri;

– Dezbatere privind posibilitatea infiintarii unui parc industrial prin asocierea Municipiului Oneşti cu Judeţul Bacau. Acţiunea desfasurata la Oneşti în prezenta a 15 oameni de afaceri a avut loc in data de 22 octombrie 2015, ora 18.00

Media
No rating yet

Comments are closed.