Smarandache-Miron-Alexandru
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Cristiana Paşca Palmer, a răspuns interpelării deputatului PSD de Bacău, Miron Smarandache, referitoare la infestarea apelor lacului protejat Bacău II de pe râul Bistriţa cu substanţe chimice.

Parlamentarul băcăuan s-a referit la alerta de infestare cu substanţe chimice din zona lacului de acumulare Bacău II de pe râul Bistriţa, din noiembrie 2015.
Miron Smarandache a precizat în document că în cazul confirmării unei poluări masive cu substanţe chimice a apelor Bistriţei, precum şi a subsolului zonei, ar fi afectate serios vegetaţia şi fauna din Lacul Bacău II, aflat sub regim de protecţie speciala avifaunistică, în Reţeaua ecologică „Natura 2000”, care găzduieşte 11 tipuri de habitate, care cuprind aproximativ 169 de specii de păsări.
În răspunsul său, ministrul Mediului a precizat că „Administraţia Bazinală de Apă Siret – Bacău (ABA Siret-Bacău), respectiv Serviciul de Gospodărire a Apelor Bacău (SGA), au intervenit preventiv cu baraje absorbante şi material spill – sorb, costurile intervenţiei fiind autoevaluate la 6.108 lei”. „Cercetările privind sursa irizaţiilor nu au fost încă finalizate, fiind în curs de verificare toate societăţile cu potenţial risc de poluare”, a mai spus Cristiana Paşca Palmer.
Pe de altă parte, ministrul Mediului a menţionat că zona lacului protejat Bacău II este în administrarea unui custode (Centrul Regional de Ecologie Bacău), care până în prezent nu a sesizat aspecte legate de amplasarea de construcţii ilegale în zona respectivă.
„Poluarea cursurilor de apă cu substanţe periculoase având ca urmare afectarea stării de sănătate a oamenilor sau a mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani, conform art. 92 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare”, a conchis ministrul Mediului, în răspunsul adresat deputatului Miron Smarandache.

Media
No rating yet

Comments are closed.