O analiză amănunțită a proiectului de buget al municipiului Bacău pe 2016 ne arată cât de ineficient cheltuie administrația locală banii contribuabililor. 8 laptop-uri de 6000 lei/bucată sau 20 de echipamente periferice de câte 7000 lei sunt doar două exemple care arată că achizițiile mici fac găuri mai în buzunarele noastre. La un simplu calcul și o căutare pe Google, am găsit deja o economie de 20.000 lei la achiziția a 50 de licențe Windows, estimate de primărie la generosul preț de 1400 lei/bucată. Vă invităm și pe voi să ne spuneți dacă prețurile de achiziție estimate de executivul Primăriei Bacău vi se par puțin cam “piperate”.

Publicat în forma integrală cu numai 3 zile înainte de a fi aprobat, bugetul de venituri şi cheltuieli a Programului de investiţii a Consiliului Local al Municipiului Bacău se întinde pe nu mai puţin de 157 de pagini, publicate, ca şi până acum, într-un format care nu poate fi editat, făcând analizarea acestuia un proces anevoios. Totodată, o bună parte a documentului este ilizibilă, după cum se poate observa din poza de mai jos.

buget ilizibil

Iniţial, am studiat forma bugetului în care a fost supus dezbaterii publice şi am provocat opinia publică băcăuană să formuleze propuneri pentru a fi înaintate Executivului. Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa în administraţia publică, toate propunerile înaintate ar fi trebuit să primească un răspuns înaintea supunerii spre aprobare a bugetului, lucru ce nu s-a întâmplat. Mai mult, aleşii noştri ar fi trebuit să organizeze o dezbatere publică pe această temă tot la solicitarea noastră (documentul înregistrat la primărie poate fi descărcat aici). Din nou, acest fapt nu a fost îndeplinit.

Cum tot ce ţine de activitatea Executivului este învăluit în mister şi ascuns de ochii noştri, ai cetăţenilor, ne-am propus să evidenţiem cheltuielile din forma bugetului prezentată pentru aprobare care par suspecte prin dimensiunea lor (6000 de lei pentru un laptop, spre exemplu). Menţionăm că vom sări peste cele deja prezentate în propunerea publicată pe site-ul Primăriei detaliate aici, întrucât şi-au păstrat sumele alocate iniţial. În plus, aceste cheluieli de mare valoare sunt deja bine cunoscute, toată atenția concentrându-se asupra lor (recomandăm şi analiza întocmită de kristofer.ro asupra bugetului, ce poate fi citită aici).

Cheltuieli mici, pagube mari

În întâlnirile pe care le-am avut cu membrii Executivului, cerându-le angajarea de servicii externe în ceea ce priveşte evaluarea proiectelor depuse spre finanțare de la bugetul local , ni s-a comunicat că nu există resurse pentru acest lucru. În pofida acestui fapt, în buget apar prinse numeroase sume pentru servicii de consultanță diferite: consultanţă şi expertiză pentru scriere/elaborare de contracte de finanţare pe fonduri structurale şi de coeziune (165.000 de lei), consultanţă pentru actualizare documentaţie de atribuire pentru contractul de delegare a serviciului public de colectare şi transport deşeuri (25.000 de lei), consultare şi expertiză pentru elaborare proiecte europene (130.000 de lei). Cel mai probabil, primăria nu ar fi intrat în impas financiar dacă ar fi atribuit 15.000 de lei, de exemplu, pentru evaluatorii externi care ar fi eliminat orice suspiciune referitoare la evaluarea proiectelor finanțate la nivel local.

În altă ordine de idei, nu trebuie să fii specialist în domeniu pentru a-ţi da seama că 6.000 de lei pentru un laptop este o sumă „uşor” exagerată; un laptop decent pentru munca de birou poate fi achiziţionat la mai puţin de jumătate din suma menţionată. O licență Windows este estimată la 1400 de lei. La o simplă căutare, găsim licențe Windows 10 la 1000 de lei pe bucată (de exemplu aici), la care s-ar adăuga și o reducere pentru achiziționarea celor 70 de bucăți prevăzute. Achiziția la prețul corect de pe piață ar duce la o economie de 20.000 lei, bani cu care s-ar putea renova o sală de clasă dintr-o școală, de exemplu. În bugetul anual regăsim și categoria de cheltuieli “Echipament periferic”, ce are atribuită suma de 7000 de lei pe bucată. Cum tipul echipamentelor nu este precizat, putem presupune că primăria poate achiziția un mouse și o tastatură la acest preț. Eficiență, nu?

De asemenea, este interesant de urmărit în acest an modul în care municipiul va depune proiecte spre finanțare europeană, activitatea de consultață în atragerea fondurilor având atribuită suma de 165.000 lei. În aceeași măsură, primăria acordă 100.000 lei pentru actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău 2014-2020 de către Agenția de Dezvoltare Locală.

Vă invit să aruncăm o privire de ansamblu și asupra acelor cheluieli mai mici, dar care arată cât de ineficient sunt cheltuiți banii publici de către administrația locală. Vi se pare vreo estimare exagerată?

„Alte cheltuieli de investiţii” – defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacău în anul 2016

Cont 51.02 Autorităţi publice – CL Bacău
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii Cantitatea (număr de bucăţi) Valoarea din bugetul local Preţ pe bucată
Achiziţii diverse
Sisteme complete PC 15 75.000 5.000
Echipament periferic 12 84.000 7.000
Laptop 8 48.000 6.000
Server 1 45.000 45.000
Program informatic pentru evaluarea ofertelor şi urmărirea execuţiei investiţiilor (inclusiv şcolarizare) 1 12.000 12.000
Program informatic pentru administrarea contractelor de achiziţii publice (inclusiv şcolarizare) 1 12.000 12.000
Licenţă Windows 50 70.000 1.400
Studii şi expertize
Consultanţă şi expertiză pentru scriere/elaborare de contracte de finanţare pe fonduri structurale şi de coeziune 165.000
Actualizare Strategie de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău 2014-2020 ADL 100.000
Sustenabilitate proiect „Complex cultural Sf. Nicolae – matrice spirituală a Bacăului” ADL 20.000
Consultanţă pentru actualizare documentaţie de atribuire pentru contractul de delegare a serviciului public de colectare şi transport deşeuri 25.000
Sustenabilitate proiect „Dezvoltarea şi consolidarea turismului în municipiul Bacău prin promovarea oportunităţii locale” ADL 20.000
Cont 54.02 Alte servicii publice generale – CL Bacău
Achiziţii diverse
Sisteme complete PC – DPEP 5 25.000 5.000
Scaner – DPEP 1 3.000 3.000
Echipament periferic – DPEP 3 12.000 4.000
Cameră foto 3 9.000 3.000
Studii şi expertize
Consultare şi expertiză pentru elaborare proiecte europene ADL 130.000
Cont 66.02 Sănătate – CL Bacău
Achiziţii diverse
Dotări cu utilaje şi echipamente – Spital Municipal 7.000.000 (din credite bancare interne)
Cont 67.02 Cultură, recreere şi religie
Achiziţii diverse
Echipament periferic DABS 2 8.000 4.000
Sisteme complete PC DSP 1 6.000 6.000
Echipament periferic DSP 1 6.000 6.000
Studii şi expertize
Reabilitare Teatrul Municipal Bacovia: documentaţie cadastrală, taxe OCPI, expertiză tehnică, evaluare imobil avize, taxe etc. 100.000

Preţul sistemelor complete PC, a echipamentelor periferice şi a laptop-urilor lasă de înţeles că economia fondurilor publice este ultimul lucru la care Executivul se gândeşte

După cum am menţionat anterior, în acest an, Primăria Bacău va achiziţiona un total de 30 de sisteme complete PC, la un preţ mediu de 4.900 de lei bucata, 20 de echipamente periferice (tastatură, mouse, monitor, imprimantă), la un preţ mediu de 6.015 lei bucata şi 9 laptop-uri la un preţ mediu de 5.888 de lei bucata.

Bunuri Cantitatea (număr de bucăţi) Valoarea din bugetul local Preţ pe bucată
Autorităţi publice
Sisteme complete PC 15 75.000 5.000
Echipament periferic 12 84.000 7.000
Laptop 8 48.000 6.000
Alte servicii publice generale
Sisteme complete PC – Direcţia Publică de Evidență a Persoanelor 5 25.000 5.000
Echipament periferic – Direcţia Publică de Evidență a Persoanelor 3 12.000 4.000
Poliţia Primăriei Municipiului Bacău
Sisteme complete PC 5 15.000 3.000
Cultură, recreere şi religie
Echipament periferic – Direcţia Administrare Baze Sportive 2 8.000 4.000
Sisteme complete PC – Direcţia de Sănătate Publică 1 6.000 6.000
Echipament periferic – Direcţia de Sănătate Publică 1 6.000 6.000
Asistenţă socială
Sisteme complete PC – Direcţia de Asistenţă Socială 1 6.000 6.000
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Sisteme complete PC – Direcţia Pieţelor 2 10.000 5.000
Protecţia mediului
Echipament periferic – Direcţia de Sănătate Publică 1 6.000 6.000
Sisteme complete PC – Direcţia de Sănătate Publică 1 6.000 6.000
Transporturi şi comunicaţii
Sisteme complete PC 1 4.000 4.000
Echipament periferic 1 4.300 4.300
Laptop 1 5.000 5.000

Media
No rating yet

2 Response Comments

  • Alex29 ianuarie 2016 at 18:21

    Astia cred ca vor sa se apuce de Counter Strike la PC-urile si serverul acela