Pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, la secţiunea „Informaţii utile”, „Buget finanţe”, a fost publicat proiectul privind bugetul propriu al CJ pe anul 2016. La fel ca în cazul Primăriei Bacău, propunerea de buget nu include o linie dedicată finanțării proiectelor de tineret, așa cum am solicitat împreună cu alte 19 organizații din județ.

În documentul semnat de preşedintele CJ, Dragoş Benea, se precizează că varianta de buget nu este definitivă, putând suporta modificări în urma dezbaterilor. Totodată, acest proiect va fi analizat şi aprobat în şedinţa comisiilor de specialitate şi în plenul Consiliului Judeţean Bacău. Curios este faptul că, la fel ca în cazul supunerii spre dezbatere publică a bugetului municipiului  Bacău, nu sunt precizate data limită şi adresa unde pot fi trimise opiniile cetăţenilor.

Tot în comparație cu bugetul Primăriei Bacău, remarcăm lipsa totală de informații oferite de Consiliul Județean cu privire la investițiile programate pe anul 2016. Astfel, CJ anunță că va investi 340.000 lei în proiecte de Învățământ, 8,6 milioane de lei în Sănătate, 34,6 milioane de lei în Transporturi sau 4,3 milioane de lei în Cultură, recreere și religie, fără a detalia concret, ca în cazul bugetului propus de Primăria Bacău, suma atribuită fiecărui obiectiv de investiții.
În total, Consilul Județean va avea pentru investiții peste 67 de milioane de lei, în timp ce pentru funcționare va cheltui peste 225 de milioane de lei.

Distribuția bugetului de dezvoltare a Consiliului Județean Bacău în 2016 (mii lei)CJ-Bacau-buget-2016

Nr.

crt

Denumire indicator Sume(mii de lei)
BUGET DE FUNCŢIONARE
1 Venituri proprii 3.000
2 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 45.000
3 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( 04.02.04) 19.981
4 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului (11.02.01) 85.486
5 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale(l 1.02.06) 20.093
6 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea drumurilor (11.02.05) 5.000
7 Subvenţii de la bugetul de stat (42.02) 67.700
8 Subvenţii de la alte administraţii (43.02) 3.500
9 Varsaminte din secţiunea de funcţionare pt.fm.sectiunii de dezvoltare -24.411
Total venituri 225.349
1 Autorităţi publice 13.050
2 Alte servicii publice generale 10.110
3 Tranzacţii privind datoria publica si împrumuturi 1.840
4 Apărare 420
5 Ordine Publica si siguranţa naţionala 580
6 învăţământ 31.093
7 Cultură, recreere si religie 22.976
8 Asigurare şi asistenţă socială 129.872
9 Protecţia Mediului 700
10 Acţiuni generale economice 2.520
11 Agricultura si silvicultura 982
12 Transporturi 9.571
13 Alte acţiuni economice 1.635
Total cheltuieli 225.349

Pentru bugetul de dezvoltare CJ alocă un total de 67.444 mii de lei, din care pentru Învăţământ se vor aloca 340 mii de lei, pentru Sănătate 8.600 mii de lei, pentru Cultură, recreere şi religie 4.332 mii lei, iar pentru Protecţia mediului 1.900 mii lei.

Nr.

cri.

Denumire indicator Sume(mii de lei)
BUGET DE DEZVOLTARE
1 Varsaminte din secţiunea de funcţionare 24.411
2 Subvenţii buget de stat 2.050
3 Sume primite de la UE 7.173
Total venituri 33.634
1 Autorităţi publice 1.211
2 Alte servicii publice generale 12.405
3 Apărare 350
4 Ordine Publica si siguranţa naţionala 160
5 învăţământ 340
6 Sănătate 8.600
7 Cultură, recreere si religie 4.332
8 Asigurare şi asistenţă socială 1.290
9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.753
10 Protecţia mediului 1.900
11 Transporturi 34.668
12 Alte acţiuni economice 360
13 Agricultura si silvicultura 75
Total cheltuieli 67.444

Documentul postat pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău poate fi consultat aici.

Media
No rating yet

Comments are closed.