Avram Constantin – Prevenirea blocajelor economice naţionale prin insolvenţă

Domnul Constantin Avram:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimate colege,

Stimaţi colegi,

Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează “Prevenirea blocajelor economice naţionale prin insolvenţă”.

Într-o economie de piaţă autentică, antreprenorii şi afacerile de familie, în general, conferă stabilitate şi reprezintă un motor dinamic de creştere economică. Acest segment are nevoie însă de recunoaşterea misiunii sale din partea societăţii şi a Guvernului, mai ales de sprijinul acestuia, printr-un cadru legislativ şi fiscal stabil şi predictibil.

În contextul economic actual, în care finanţarea este din ce în ce mai greu de obţinut, societăţile comerciale se confruntă foarte des cu greutăţi financiare dificil de suportat. Dificultăţile financiare ajung astfel să se transforme în incapacitate de plată sau în imposibilitatea de a face faţă datoriilor scadente, cu sumele de bani disponibile, adică insolvenţă.

Procedura insolvenţei este reglementată de Legea nr. 85/2006, lege care există în orice ţară civilizată cu economie de piaţă, însă, în România, acest act normativ se impune a fi modificat.

În opinia mea, modificările aduse trebuie să vină în sprijinul întreprinzătorilor, şi nu să apere mai mult interesele băncilor creditoare.

În mod eronat, unii dintre întreprinzători consideră insolvenţa ca punct final al unei afacerii, respectiv momentul în care firma este asaltată de creditori, iar singura opţiune rămasă este falimentul sau închiderea societăţii.

În unele cazuri, insolvenţa este consecinţa unei afaceri neperformante, însă, în cele mai multe situaţii, incapacitatea de plată este rezultatul unei conjuncturi nefavorabile cu care se confruntă societatea comercială, chiar şi cele cu afaceri viabile.

Diferenţa dintre societăţile aflate în insolvenţă, care rezistă pe piaţă, şi cele care se închid, este generată de capacitatea managerilor de a identifica cât mai urgent resursele necesare redresării societăţii comerciale.

Soluţiile se găsesc totuşi în sfera economică şi presupun, de cele mai multe ori, schimbări radicale în modul de funcţionare a societăţii comerciale.

Atât întreprinzătorii, cât şi specialiştii în domeniu, consideră la unison că modificările pe care Guvernul le-a propus la Legea insolvenţei nu vor avea efectul scontat în reducerea evaziunii fiscale. Mă refer, de exemplu, la propunerea de modificare a Legii nr.85/2006, în sensul condiţionării intrării în insolvenţă voluntară de efectuarea unei inspecţii fiscale. Această măsură încalcă principiul de bază al insolvenţei, şi anume celeritatea, rapiditatea cu care trebuie să se desfăşoare întreaga procedură.

Din punctul meu de vedere, efectuarea unui control fiscal înainte de deschiderea procedurii, când aceasta se face la cererea debitorului, nu va avea efecte în privinţa reducerii evaziunii fiscale. Rolul unei inspecţii fiscale coerente este acela de a stabili realitatea datoriilor către stat, însă în prezent nu există oprelişti în efectuarea acţiunilor de inspecţie fiscale în timpul procedurii de insolvenţă.

În concluzie, nu există o legătură de cauzalitate între combaterea evaziunii fiscale şi solicitarea debitorului ca insolvenţa să fie condiţionată de controlul fiscal.

A condiţiona deschiderea procedurii de insolvenţă de efectuarea unui control fiscal, în majoritatea cazurilor fiind vorba de controale de durată îndelungată, mai ales la firmele mari şi complexe, ar putea diminua la zero şansele oricum reduse de redresare ale societăţii comerciale.Concret, ar afecta tocmai cea mai profitabilă acţiune din acest proces – redresarea, importantă atât pentru creditori, în vederea recuperării prejudiciului, cât şi pentru stat, interesat de menţinerea locurilor de muncă şi păstrarea unui contribuabil în mediul economic.

Consider utilă efectuarea inspecţiei fiscale abia după deschiderea procedurii de insolvenţă, precum şi înscrierea în tabelul de creanţe a obligaţiilor fiscale rezultate în urma efectuării inspecţiei fiscale.

În consecinţă, susţin că este necesar ca Legea nr.85/2006 a insolvenţei să fie modificată în aşa fel încât să nu compromitem iremediabil micile şanse de reorganizare ale companiilor cu bună-credinţă, aflate pentru moment în dificultăţi cauzate, în primul rând, de criza financiară şi economică mondială.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Deputat PC de Bacău – Constantin Avram.

Media
No rating yet

Comments are closed.