Avram Constantin – Mai buni, mai răbdători, mai toleranţi!

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Constantin Avram:

“Mai buni, mai răbdători, mai toleranţi!”

Dintotdeauna poporul român şi-a afirmat, european sau mondial, propria identitate prin cultură, prin portul popular, prin credinţă, prin comportament social. Românii sunt cunoscuţi ca fiind ospitalieri, primitori, răbdători, toleranţi, ceea ce a fost concretizat prin blândeţe socială faţă de străini, ca să nu mai vorbim de minorităţile naţionale, în special cea maghiară! Deşi am fost călcaţi periodic de multe popoare migratoare, deşi am fost sub ocupaţie turcească, fanariotă sau rusească, comportamental românii şi-au conservat virtuţile, acest tip nemaiîntâlnit la multe popoare, dovedind o dată în plus (dacă mai era cazul) că veşnicia trăirii noastre pe aceste meleaguri nu este o vorbă în vânt şi că fără putinţă de tăgadă avem acest tip de comportament datorat exclusiv credinţei noastre străbune de sorginte creştină!

De-a lungul veacurilor, Biserica a jucat un rol foarte important în conservarea acestor valori sociale, prin punerea în valoare a perceptelor sociale întâlnite de regulă la popoarele creştine.

Dar nu ştiu de ce, în ultima perioadă de timp, în ultimii 10-12 ani, la nivelul societăţii româneşti se constată cât mai evident, renunţarea la acest tip de comportament social fără de care nu mai putem vorbi de o unitate socială a poporului român! S-au emis păreri că acest fapt s-ar datora polarizării sociale, ca rezultat al unui sistem concurenţial economic naţional prea îndârjit, prea aspru. Sunt şi opinii de genul cărora această lipsă de unitate socială, de solidaritate socială, este impusă şi întreţinută în cele mai multe ocazii, din exterior ca urmare a intereselor economice manifestate de sistemul corporatist mondial!

Vorba proverbului: divide et impera! Eu am convingerea că unitatea naţiunii române este condiţionată de situaţia social-economică internă, dar va fi influenţată pozitiv şi în mod evident de aceste virtuţi naţionale ale răbdării, ale înţelegerii şi toleranţei, ale credinţei creştine străbune, ale tradiţiilor noastre populare! Oricât de mult ar crede unii în dezbinarea treptată pe considerente economice, cred că aceste virtuţi naţionale enumerate mai sus, vor păstra neştirbită unitatea naţiunii române, în interiorul graniţelor fireşti ale românilor de pretutindeni.

Se doreşte a fi definit procesul regionalizării ţării, iar descentralizarea este în toi, ca pas premergător al reformei administrativ-teritoriale! Oare regionalizarea ţării va întări unitatea naţională a poporului român, când decizia politică centrală se divizează sub forma administrativă la nivel local? Odată pus în practică, acest proces de regionalizare nu va afecta profund suveranitatea naţională, care ştim cu toţii a fost serios zdruncinată la referendumul din 29 iulie 2012!

Îmi pun aceste întrebări, pentru că am remarcat, alături de mulţi alţi parlamentari, tensiunile sociale în creştere pe acest subiect al regionalizării, care poate să se termine printr-o polarizare economică periculoasă, deşi populaţia ştie şi simte că numai unitatea dă puterea unei naţiuni! Dezbinarea teritorială vulnerabilizează o naţiune, nu o întăreşte dacă nu este făcută cum trebuie, adică să evite dezechilibrele economice şi sociale! Motive pentru care noi, românii, trebuie să fim mai înţelegători, mai toleranţi unii cu alţii, atât guvernanţi cât şi guvernaţi, dacă avem dorinţa de a păstra naţiunea română aşa cum o avem de multă vreme! Cine poate elibera garanţii (şi ce fel ar fi ele…) că populaţia României s-ar bucura de un nivel mai ridicat al traiului de zi cu zi după încheierea procesului de regionalizare. Eu cred că nimeni nu îşi asumă acest risc social, izvorât dintr-o decizie politică insuficient gândită sau dezbătută public, cu efect imediat în palier administrativ! Şi, am mai spus-o, poate era nevoie de o consultare populară mai largă, deoarece avem exemplul Moldovei, care o dată desprinsă de trupul ţării,(e adevărat la nivelul statal…) a fost condamnată la subdezvoltare, vreme de sute de ani! O eventuală polarizare economică a viitoarelor regiuni, ar motiva mult mai uşor tendinţele secesioniste din toate părţile, iar ulterior ar putea apare dorinţele unor aleşi de a fi “stat în stat”!

Subiectul este extrem de sensibil şi de aceea trebuie tratat cu seriozitatea unei răspunderi imense alăturate vieţii de zi cu zi a oamenilor! Cu aşa ceva nu este de glumit…!

Media
No rating yet

Comments are closed.