Avram Constantin – Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

Domnul Constantin Avram:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, precum şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în vederea reexaminării şi întocmirii unui raport.

Proiectul de lege a fost adoptat la Senat. Camera Deputaţilor este cameră decizională. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. La şedinţa Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din data de 8 mai 2013, au fost prezenţi 29 de deputaţi din totalul de 32. La şedinţa comisiei pentru muncă şi protecţie socială, din data de 27 august 2013, s-a înregistrat prezenţa a 26 de deputaţi din totalul de 27 de membri.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale de respingere a proiectului de lege transmisă prin raportul nr.27/456, respectiv 26/588 din 2 octombrie 2012, întrucât măsurile legislative propuse au fost cuprinse în cadrul Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, aflat pe ordinea de zi din plenul Camerei Deputaţilor într-o secţiune distinctă, intitulată Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Media
No rating yet

Comments are closed.