Avram Constantin – 9 mai – Ziua Europei!

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Constantin Avram:

“9 mai – Ziua Europei!”

Ziua de 9 mai pentru noi, românii, are o importanţă deosebită, asta pentru faptul că, din punct de vedere istoric, sărbătorim Ziua Independenţei de stat a României şi Ziua victoriei asupra fascismului, iar din punct de vedere european aniversăm Ziua Uniunii Europene.

Aceste sărbători au un numitor comun: Libertatea!

Ziua Uniunii Europene este numită şi “Ziua Schuman”, după numele celui care a propus la 9 mai 1950 planul pentru crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, care a fost baza creării actualei Uniuni Europene. Astăzi putem spune că Europa a trecut de la integrarea economică la integrarea teritorială şi politică.

Uniunea Europeană şi-a propus să-şi creeze o lume a oamenilor, să fie aproape de cetăţenii săi, să înlocuiască «cooperarea paşnică dintre statele europene» cu o construcţie care să respecte libertatea şi identitatea tuturor popoarelor născute şi crescute pe acest continent.

Această intenţie a fost şi este în sensul creării unui spaţiu al conştiinţei şi identităţii europene, unde noul continent, într-o conotaţie ideală, să fie locul în care să se respecte libertatea şi identitatea popoarelor care-l formează, pentru că: «locuitorii săi, veniţi în valuri succesive de la începuturile umanităţii, au dezvoltat aici în mod progresiv valorile care stau la baza umanismului: egalitatea oamenilor, libertatea, respectarea naţiunii», aşa cum se afirmă în Preambulul Constituţiei Europene, unde, de asemenea, “caracterul democratic şi transparent al vieţii politice să acţioneze în favoarea păcii, justiţiei şi solidarităţii în lume”.

Dacă la început, obiectivul esenţial, imediat era acela al cooperării paşnice dintre statele europene, astăzi ambiţia este diferită: construcţia unei Europe care respectă libertatea şi identitatea tuturor popoarelor ce o compun, numai prin unirea popoarelor sale. Este necesar să conştientizăm că UE este în slujba cetăţenilor săi, păstrându-şi propriile valori, tradiţii şi propria limbă, cetăţenii europeni ar trebui să se simtă în largul lor în ceea ce putem numi “casa europeană”.

Lumea de astăzi, într-o continuă şi rapidă evoluţie, are nevoie de Europa. Uniunea Europeană este dovada vie a ceea ce pacea, stabilitatea şi prosperitatea pot aduce unui continent altădată măcinat de războaie. Modelul european arată lumii că o Uniune mereu mai strânsă a popoarelor este posibilă în măsura în care se bazează pe valori şi obiective comune. Şi, nu în ultimul rând, trebuie, de asemenea, să ne amintim de ideea care a însoţit permanent demersul lui Monnet: “Noi nu coalizăm state, ci unim oameni!”.

Pentru România, calitatea de stat membru implică nu numai drepturi, dar şi obligaţii. Toate aceste drepturi şi obligaţii derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană, de la înfiinţarea ei şi până în prezent.

România, în contextul situaţiei sale geopolitice în Europa şi al populaţiei, are rolul de interfaţă între Uniunea Europeană şi Balcani, dar şi cu regiunile Mării Negre. După căderea Zidului Berlinului şi începuturile regimului democratic, România a stabilit foarte devreme, în 1990, relaţii cu Uniunea Europeană.

În anul 1995, ţara noastră a depus cererea de a deveni stat membru, iar negocierile de aderare au fost deschise în februarie 2000 şi continuate până în 2004, când au fost încheiate cu obiectivul de a primi România ca stat membru în ianuarie 2007. Tratatul de aderare a fost semnat de cele 25 de state membre, de România şi Bulgaria, în aprilie 2005.

Consider că Ziua Europei este o ocazie unică de a celebra valorile noastre comune şi, de asemenea, de a aduce mai aproape culturile noastre şi de a contempla identitatea noastră comună ca europeni, în toată diversitatea ei.

Media
No rating yet

Comments are closed.