Adresată: Domnului ministru Nicolae Bănicioiu Ministerul Sănătăţii

De către : Domnul Senator Dragoş Luchian

Colegiul uninominal nr.1, Circumscripţia electorală nr.04, Bacău Grupul Parlamentar PNL – Senat şi prezentată în şedinţa Plenului din 11 mai 2015

Obiectul interpelării: stadiul Spitalulului de Pneumoftizioiogie Bacău

Domnule ministru, ca urmare a diverselor memorii primite vă prezentăm câteva aspecte cu care se confruntă Spitalul de Pneumoftizioiogie Bacău.

Conform documentaţiilor existente, primele clădiri ale spitalului nostru au fost construite în anul 1900. Clădirea actualului Ambulatoriu de specialitate a fost construită în anul 1958. În anul 1972 a fost construit primul pavilion modern al spitalului cu un număr de 80 de paturi, iar în anul 1979 al doilea pavilion tot cu un număr de 80 de paturi. Dată fiind vechimea clădirilor, condiţiile de cazare nu sunt la standarde ridicate iar instalaţiile termice, alimentare cu apa, tâmplăria veche creează un disconfort pacienţilor.

 1. În anul 2007, Primăria Municipiului Bacău prin SC Provex SRL Bacău a făcut o expertiză tehnică pentru toate clădirile spitalului atât pentru consolidare, reabilitare cât şi pentru construirea unor noi obiective în locul celor ce nu pot fi consolidate.

Întrucât evaluarea generală se ridică la suma de 1.698.358 euro fără TVA (7.535.614 lei fără TVA) şi implică un efort financiar deosebit, vă facem o prezentare a devizului general estimativ pentru spital, defălcat pe clădiri.

Conform Evaluării – anexă la expertiza tehică şi a devizelor de lucrări sumele sunt defalcate astfel:

– Secţia l – 308.325 euro fără TVA, 362.323 euro cu TVA, reprezentând: lucrări de consolidare, reabilitare (lucrări de reparaţii la construcţii şi instalaţii, igienizare generală, înlocuirea elementelor de închideri, înlocuirea           tâmplăriei,  compartimentări    deteriorate etc.),          asigurarea circulaţiei pe verticală cu un ascensor exterior, dotarea cu aparate de aer condiţionat, instalaţie de oxigen;

– Secţia II – 322 euro fără TVA, 501.360 euro cu TVA, reprezentând: lucrări de consolidare, reabilitare (lucrări de reparaţii ia construcţii şi instalaţii, igienizare generală, înlocuirea elementelor de închideri, înlocuirea  tâmplăriei,     compartimentări                       deteriorate  etc.),                        asigurarea circulaţiei pe verticală cu un ascensor exterior, dotarea cu aparate de aer condiţionat, instalaţie de oxigen;

– Dispensar TBC – 545 euro fără TVA, 249.916 euro cu TVA, reprezentând lucrări de consolidare şi reabilitare;

– Centrul MRF – 628 euro fără TVA, 46.659 euro cu TVA, reprezentând lucrări de consolidare şi reabilitare ;

– Bloc Alimentar – 180 euro fără TVA, 67.183 euro cu TVA, reprezentând lucrări de consolidare şi reabilitare;

– Spălătorie-calcătorie – 397 euro fără TVA, 103.413 euro cu TVA, reprezentând lucrări de consolidare şi reabilitare;

– Demolare Corp Administrativ şi contruire corp nou – 500 euro fără TVA, 244.900 euro cu TVA;

– Demolare Prosectură şi construire corp nou – 000 euro fără TVA, 44.640 euro cu TVA;

– Staţie de preepurare a apei uzate – 333 euro fără TVA, 22.733 euro cu TVA;

– Reabilitare reţele electrice exterioare de incintă + racorduri electrice – 000 euro fără TVA, 22.320 euro cu TVA.

Sumele prezentate mai sus sunt extrase din devizul de lucrări întocmit în urma expertizei tehnice efectuate în anul 2007. În perioada scursă de la data efectuării expertizei tehnice şi până în prezent starea secţiei a suferit modificări, preţurile la materiale, utilaje şi manopera s-au modificat, ceea ce poate conduce la neconcordanţă între evaluarea tehnico-financiară efectuată în 2007 şi situaţia actuală din teren.

La cele prezentate anterior dorim să adaugăm că în luna ianuarie 2015 prin Direcţia de Sănătate Publică Bacău, s-a transmis către Ministerul Sănătăţii necesarul de aparatură medicală.

Domnule ministru, precizez că trebuie identificate soluţii pentru rezolvarea urgenţelor imediate de care ar avea nevoie respectivul spital:

 • aparatul radiologie cu prelucrare digitală a imaginii,
 • camera termostat laborator BK,
 • kit transfer gazos pentru patologia obstructivă şi restrictiv – bronhică,
 • utilare cameră de gardă cu un defibrilator performant cu următoarele opţiuni: EKG 10 dervaţii, pulsoximetru, TA noninvaziva, capnografie.

Justificarea pentru solicitarea acestor aparate este vechimea avansată a acestora si uzura fizică şi morala a lor.

 1. De asemenea vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul nostru de a modifica structura Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău constând în trecerea Laboratorului de radiologie şi imagistică care în prezent deserveşte activitatea celor şase cabinete medicale din Dispensarul TBC, pe structura Dispensarului TBC, din următoarele considerente:
 • numărul de cazuricare au beneficiat de servicii radiologice:

                                  *anul 2012 * anul 2013 * anul 2014

Dispensar TBC        9.242             8.375              8.934

Spital                         3.904             4.220              4.144

 • datele referitoare la spaţiile în care se desfăşoară activitatea laboratorului de radiologie:

Laboratorul de radiologie este structurat în două compartimente:

 1. un compartiment care deserveşte în prezent Dispensarul TBC, cu două puncte de lucru: un punct de lucru situat într-o clădire separată, cu circuite funcţionale proprii, cu o suprafaţă de 174 m2, unde îşi desfăşoară activitatea 3 asistenţi medicali şi un punct de lucru situat în clădirea Dispensarului TBC, la parter, cu o suprafaţă de 80,40 m2, unde îşi desfăşoară activitatea un asistent medical şi un îngrijitor.
 1. un compartiment al cărui punct de lucru se află situat în clădirea spitalului, la etajul 1, cu o suprafaţă de 124 m2, unde se efectuează de către un medic primar radiolog şi o soră medicală serviciile radiologice pentru pacienţii internaţi.
 • datele referitoare la personal:

În cadrul laboratorului de radiologie îşi desfăşoară activitatea 1 medic primar radiolog, 4 asistenţi medicali, 1 soră medicală şi o îngrijitoare, din care doar medicul primar radiolog şi sora medicală îşi desfăşoară activitatea în staţionar.

În prezent, toate cheltuielile de funcţionare, cheltuielile de personal, cheltuielile cu dotarea şi aprovizionarea Laboratorului sunt suportate din contractul de prestări servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate, deşi 70% din pacienţi sunt trimişi la investigaţii din cabinetele medicale ale Dispensarului TBC.

Prin urmare solicităm individualizarea distinctă în structura spitalului a celor două compartimente ale Laboratorului de radiologie si imagistica medicală, după cum urmează:

Laborator de radiologie in structura Dispensarului TBC si Laborator de radiologie din spital şi repartizarea personalului medical ce deserveşte laboratorul de radiologie pe cele două compartimente distincte: staţionar: 1 medic primar radiolog şi 1 soră medicală, Dispensar TBC – 4 asistenţi medicali şi 1 îngrijitoare, pentru ca valoarea de 20.500 de lei /luna, reprezentând cheltuiala de personal să fie suportată de la Bugetul de Stat, prin Ministerul Sănătăţii.

Modificarea structurii spitalului nu implică schimbarea circuitelor funcţionale.

 1. Domnule ministru, vă rog să analizaţi criteriile de clasificare a spitalelor, conform căreia Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este încadrată ca spital de categoria V (spital de monospecialitate), la fel ca spitalele comunale sau orăşeneşti cu dotări minimale. Considerăm această situaţie nedreaptă, pe de o parte pentru că asistenţa medicală este complexă, fiind spitalul căreia i se adresează cele mai complicate cazuri de patologie pulmonară din judeţul Bacău şi judeţele limitrofe, iar pe de alta parte serviciile medicale (multe dintre ele similare cu cele efectuate în spitalul judeţean de urgenţă – categoria III sau în clinici universitare de profil – categoria IM sau HM) sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate cu un tarif penalizator ab iniţio mai mic cu 23%. Rezultatul acestei situaţii este o subfinanţare cronică a spitalului, ceea ce conduce la dificultăţi majore în activitatea curentă a spitalului şi imposibilitatea modernizării acestuia (condiţii de hoteliere, aparatură medicală performantă etc.), necesare pentru îndeplinirea cerinţelor şi standardelor actuale (obţinere autorizaţie sanitară de funcţionare, realizarea acreditării spitalului etc). Sunt frecvente situaţiile când spitalele din judeţ, cu o clasificare superioară, direcţionează cazurile către unitatea noastră, de categorie inferioară, pentru efectuarea unor acte medicale mai complexe şi complicate (fibrobronhoscopie cu biopsie bronşică, diagnosticul şi tratamentul sindroamelor de apnee în somn, diagnosticul bactereologic şi tratamentul tuberculozei pulmonare şi extrapulmonare).

Ca urmare a celor prezentate mai sus vă rugăm sa analizaţi propunerea noastră de introducere a unei categorii MIM, similar cu categoriile IM şi HM, care să asigure o finanţare egală cu cea a unui spital judeţean, ceea ce ar reflecta poziţia reală a unităţii noastre în cadrul judeţului Bacau, cea de spital monospecialitate de nivel judeţean.

Nu pot domnule ministru să nu precizez şi faptul că Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este singurul spital de specialitate din judeţul Bacău El deserveşte atât populaţia din municipiul Bacău cât şi populaţia din judeţul Bacău. Spitalului nostru se adresează şi pacienţilor din judeţele limitrofe.

Dacă spitalul se va închide pacienţii vor fi nevoiţi să se adreseze altor spitale de specialitate care se află la distanţe foarte mari, în alte judeţe. Cum mulţi din pacienţii care se adresează spitalului nostru sunt pensionari, cazuri sociale sau au venituri modeste (la limita sărăciei) va fi un efort financiar deosebit pentru ei să ajungă la alte spitale aflate la distanţe destul de mari faţă de locuinţele lor. Consecinţa acestui fapt ar fi înrăutăţirea stării lor de sănătate, depistarea târzie a afecţiunilor TB şi imposibilitatea urmăririi evoluţiei acesteia etc. Vorbim despre aceasta în condiţiile în care laboratorul de analize medicale din cadrul spitalului este acreditat RENAR pentru analizele BK, este dotat cu cea mai recentă aparatură pentru efectuarea acestor analize şi obţinerea rezultatelor într-un termen foarte scurt.

În afară de pacienţii ce se adresează spitalului nostru de închiderea spitalului ar mai avea de suferit şi cei 145 de salariaţi şi familiile lor. În condiţiile în care locurile de muncă, la nivelul judeţului Bacău, sunt limitate sau chiar deloc, şi cum mai mult de jumătate sunt la o vârstă care le va ridica probleme în găsirea unui loc de muncă, putem spune ca va fi foarte greu, pentru ei, să se reintegreze în câmpul muncii.

Pierderea locului de muncă, pentru salariaţii spitalului, va fi greu de suportat atât pentru ei cât şi pentru familiile lor.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicit domnule ministru să precizaţi ce soluţii se pot identifica pentru rezolvarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, mă refer aici inclusiv la materialele necesare pentru reabilitarea saloanelor, băilor şi alte încăperi.

Vă mulţumesc. Solicit răspuns în scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.