Rezultatele de la bacalaureat, motiv de îngrijorare

Doamnelor şi domnilor senatori,
în declaraţia politică de astăzi doresc să atrag atenţia asupra rezultatelor examenului de bacalaureat 2014. După afişarea rezultatelor finale ale celei de a doua sesiuni a bacalaureatului, promovabilitatea a fost de 23,78 la sută . Deşi lamentabil, rezultatul celei de a doua sesiuni a bacalaureatului din acest an este totuşi cu aproximativ 2,28 la sută mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi sesiune a anului 2013. Este cel puţin surprinzător rezultatul sesiunii din toamnă, având în vedere că promovabilitatea la bacalaureat la nivel naţional a fost de 60,65%, la prima sesiune, adică cu 4,25% mai mare faţă de 2013, conform rezultatelor prezentate de Ministerul Educaţiei.
Chiar dacă în judeţul Bacău promovabilitatea la sesiunea de toamnă a bacalaureatului a fost de 24,5%, cu două procente peste media naţională, după ce în sesiunea din vară Bacăul s-a situat pe locul 4 la nivel naţional cu 69,56% promovabilitate, nu pot să nu îmi exprim îngrijorarea pentru rezultatele slabe obţinute de absolvenţii de liceu.
Este clar faptul că ne confruntăm cu o criză a sistemului de învăţământ, o criză cu repercursiuni în viaţa economică şi socială, ţinând cont de nivelul de pregătire al absolvenţilor, al viitoarei forţe de muncă, ceea ca va avea ca efect scăderea competitivităţii pe plan naţional, la nivel european şi chiar mondial.
Această situaţie nu este decât o simptomă a unei probleme mai ample a sistemului educaţional. în ciuda faptului că la fiecare nou mandat, sau la fiecare nou început de an şcolar se iau decizii ce modifică forma sistemului de învăţământ, până acum au lipsit reformele ce modifică esenţa acestui sistem
pentru a-1 aduce la standarde educaţionale europene şi pentru a răspunde la cerinţele secolului XXI.
România are şansa să fie membră în cadrul multor organizaţii internaţionale, atât europene cât si regionale. Modele de bună practică şi rate de succes avansat există la toate aceste niveluri şi am putea să lansăm un program de restructurare a sistemului în care să luăm în considerare atât evaluări a problemelor, puncte de vedere ale celor implicaţi, şi mai ales a unor experţi.

Senator PC Bacău,
Vasile NISTOR

Media
No rating yet

Comments are closed.