ÎNTREBARE

Adresată: Doamnei Ministru Rovana Plumb. Ministerul Muncii. Familiei. Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice.

De către: Deputat PSD Bacău. Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Majorarea veniturilor pentru pensionarii care au lucrat în minerit în grupa I şi II de muncă.

Stimată doamnă Ministru,

Ati anuntat recent că studiaţi identificarea celei mai bune formule pentru ca pensionarii care au fost încadraţi în grupa I şi a Il-a de muncă să beneficieze în cel mai scurt timp de majorarea punctajelor. După cum ştiţi, există mai multe categorii de pensionari care îndeplinesc condiţiile de a fi lucrat în grupa I şi grupa a Il-a, care trebuie să primească un tratament echitabil, corect, din partea legiuitorului. Ideea Executivului, generoasă de altfel, este ca pensionarii respectivi să fie la rândul lor încadraţi în majorarea punctajului aferent grupei I şi a II-a de muncă.

În acest context, vă supun atenţiei doleanţa domnului Gheorghe Popa, pensionar din comuna Poduri, judeţul Bacău. Acesta a lucrat în minerit şi vă întreabă, prin intermediul meu, când va beneficia de majorarea cuantumului aferente muncii în grupele I şi II.

În consecinţă, vă întreb respectuos când va primi domnul Gheorghe Popa pensia majorată, şi, de asemenea, ce trebuie să facă domnia sa pentru a intra în posesia drepturilor ce i se cuvin?

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.