Consiliul_Judetean_Bacau sedinta-consiliul-local-bacau

Primăria și Consiliul Județean Bacău vor avea bugete adoptate abia către finalul lunii martie, în condițiile în care, potrivit legislației, orice proiect de hotărâre trebuie să fie transmis opiniei publice cu cel puţin 30 de zile lucrătoare inainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Așa cum precizează legea transparenţei la cap. II, art. 6, alin. 2, Anunţul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv. precum și termenul-limita, locul și modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ.”

Cum până în prezent nu a fost publicat pe site-urile celor două instituții și nici la avizierele din apropierea sediului niciun proiecte de hotărâre care să vizeze bugetul, este lesne de înțeles că proiectul de buget pe anul 2015 al celor două instituții va fi inclus pe ordinea de zi a ședințelor de CL și CJ cel mai devreme către finalul lunii martie, urmând ca, în perioada imediat următoare, băcăuanii să fie invitați să își exprime punctele de vedere în cadrul unor dezbateri publice.

Cu toate acestea, ziarul Deșteptarea publică astăzi, 13 februarie, un articol în care anunță că CJ Bacău a făcut public proiectul bugetului propriu al instituției pe 2015. Informația ar fi apărut încă din data de 23 ianuarie la Secțiunea Publicitate a versiunii print a aceluiași ziar. Bugetul nu este însă disponibil în format electronic, iar pe site-ul instituției nu poate fi găsită nicio știre/informare privitoare la noul buget. În plus, contactați telefonic, reprezentanții CJ Bacău nu au știut să ne răspundă la întrebările referitoare la aprobarea bugetului pe anul 2015.

Precizăm că, în situația în care proiectele de hotărâre privind bugetul pe anul 2015 vor fi incluse pe ordinea de zi a ședințelor din luna februarie sau nu vor fi supuse informării și dezbaterii publice, fapta va constitui încălcarea legii transparenței decizionale.

Fiind vorba despre bugetul administrației locale și județene pe anul 2015, considerăm că respectarea prevederilor legale ar trebui să constituie o prioritate. Ne exprimăm convingerea că cetățenii municipului și județului Bacău au dreptul să știe care sunt planurile de investiții înainte de aprobarea bugetului. Autoritățile locale și județene trebuie să se adapteze și să arate deschidere față de cetățenii și organizațiile care încearcă prin forțe proprii să contribuie la transparentizarea și eficientizarea activității de guvernare locală.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publicădecizionale poate fi consultată aici.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

2 Response Comments

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.